Deratizace

Deratizace

V lidských obydlích nebo na zahradě představují hlodavci – nebo jakýkoli jiní volně žijící tvorové – nejen vážné riziko pro  zdraví, ale mohou také poškodit inženýrské sítě a konstrukce budov a ničí plodiny, rostliny a květiny.

Hlodavci musí hlodat neustále, jejich zuby rostou po celou dobu jejich života. To může vést k poškození potrubí, elektrických kabelů i konstrukcí stavby, způsobit zkraty i požáry nebo vyplavení a důsledkem jsou drahé faktury za opravy – proto je třeba hlodavce v lidských obydlích a jejich okolí hubit.

Hlodavci jsou nositeli řady nemocí jako je tuberkulóza, salmonely, gastro-enteritida, leptospiróza a mnoho dalších, které všechny mají vážné zdravotní důsledky. Jejich trus a srst může také kontaminovat potraviny. Hlodavci jsou inkontinentní a moč se tak vyskytuje všude, kde se pohybují.

Hlodavci se také extrémě rychle množí. Pro bližší představu se odhaduje, že pokud by pár hlodavců byl ponechán v domě se zdrojem potravy po dobu dvanácti měsíců, jejich populace by během této doby dosáhla 2000 jedinců.

Mnohé pojišťovny nekryjí poškození způsobené hlodavci, je proto důležité, abychom proti nim zasáhli dříve, než způsobí škodu.