Hlavní stránka

facebookderatizacepraha2

Naše firma využívá dlouholetých zkušených pracovníků, kteří jsou pravidelně školeni v oboru a mají příslušné certifikáty.  V souladu s pravidly EU je dnes možno většinu profesinálních přípravků, které dříve byly nebo jsou zařazeny v kategorii JEDY, nahradit látkami ohleduplnými nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví provádějících pracovníků. A především nepůsobí jako jed na lidský organismus, který s přípravky přichází následně do styku – tedy na zákazníka. Proto se snažíme striktně dodržovat pravidlo, které je v naší firmě zavedeno: „… JDE TO I BEZ JEDŮ ! “

AKTUÁLNĚ:
V současné době je největším problémem přemnožení štěnic. Tento stav trvá již několik let a tato situace se týká nejen Prahy, nejen České republiky, ale jedná se o problém Evropy, Ameriky i dalších částí světa.
Bohužel bylo pravděpodobně prokázáno, že za určitých okolností jsou štěnice schopné přenášet některé infekční nemoci, což se do nedávných dob nepředpokládalo.

VOLEJTE ZDARMA: 800 100 180

Velmi podrobné informace lze získat na serveru www.stenice.eu

Dezinsekce

Dezinsekci zpravidla provádíme cíleně proti konkrétnímu druhu hmyzu. Někdy je vhodný postřik insekticidy, které dokáží zahubit široké spektrum hmyzu, v řadě případů však nedosáhneme postřikem 100% úspěchu a je mnohem účinnější použít přesně cílené požerové nástrahy (například pro švábovitý hmyz nebo mravence).

Dále se můžeme podívat na problematiku nejčastěji se vyskytujících hmyzích škůdců a nepříjemných spolubydlících jednotlivě.

Štěnice

se stávají stále větším problémem nejenom ve světě, ale bohužel již i u nás.


Štěnice šíří velmi rychle a snadno a je obtížné je hubit. S rostoucí migrací a cestováním obyvatel strmě narůstá i výskyt štěnic. Důležité je proto nebezpečí rozpoznat včas a rázně proti štěnicím zakročit

Identifikace štěnice domácí

Dospělé štěnice jsou asi 5 mm dlouhé. Obvykle jsou k nalezení v ložnicích, ale schovávat se mohou kdekoli, v prasklinách a trhlinách, ukryté v průběhu dne. Před nasátím krve jsou zploštělé oválného tvaru a světle hnědé, po nasátí jsou kulatější a tmavší. Jsou to noční tvorové, přitahovaní k lidem teplem našich těl a oxidem uhličitým v našem dechu. Nejběžnější úkryty pro štěnice jsou švy matrací, škvíry v rámu postele, nábytek okolo postele nebo podlahové lišty u stěn.

V počátcích napadení štěnicemi můžete cítit svědivá kousnutí, která se ne vždy jednoznačně podaří identifikovat. Nicméně, pokud se objeví malé kapičky krve na povlečení postele, rozhodně mohou naznačovat přítomnost štěnice.

V místě výskytu se při větším počtu jedinců také objevuje nepříjemný zápach, který štěnice vylučují. Kousnutí štěnice svojí oběť bezprostředně neprobudí. Ke kousnutí může dojít kdekoliv na těle, ale často se jedná o končetiny nebo nezakrytá místa, blízko cév. Jedna štěnice může kousat několikrát, ale bývá to přibližně na stejné části těla. Kousnutí na různých částech těla obvykle naznačují, že došlo k pokousání několika štěnicemi.

Likvidace štěnice domácí

Štěnice jsou nežádoucí škůdci a jsou jedním z nejobtížněji vyhubitelných druhů hmyzu vůbec. Dodržením zvýšené hygieny, generálním úklidem a použitím běžně dostupných insekticidů můžete udržet výskyt štěnic pod kontrolou, ale bez profesionálního zákroku je téměř nemožné se jich zcela zbavit. Jejich úplné vyhubení vyžaduje použití profesionálních přípravků a znalostí i zkušeností s jejich účinnou a správnou aplikací. I tak je třeba počítat s časem v řádu týdnů, než dojde k vyhynutí všech jedinců.

Dále si povíme o

švábovitém hmyzu

Deratizace

Deratizace

V lidských obydlích nebo na zahradě představují hlodavci – nebo jakýkoli jiní volně žijící tvorové – nejen vážné riziko pro  zdraví, ale mohou také poškodit inženýrské sítě a konstrukce budov a ničí plodiny, rostliny a květiny.

Hlodavci musí hlodat neustále, jejich zuby rostou po celou dobu jejich života. To může vést k poškození potrubí, elektrických kabelů i konstrukcí stavby, způsobit zkraty i požáry nebo vyplavení a důsledkem jsou drahé faktury za opravy – proto je třeba hlodavce v lidských obydlích a jejich okolí hubit.

Hlodavci jsou nositeli řady nemocí jako je tuberkulóza, salmonely, gastro-enteritida, leptospiróza a mnoho dalších, které všechny mají vážné zdravotní důsledky. Jejich trus a srst může také kontaminovat potraviny. Hlodavci jsou inkontinentní a moč se tak vyskytuje všude, kde se pohybují.

Hlodavci se také extrémě rychle množí. Pro bližší představu se odhaduje, že pokud by pár hlodavců byl ponechán v domě se zdrojem potravy po dobu dvanácti měsíců, jejich populace by během této doby dosáhla 2000 jedinců.

Mnohé pojišťovny nekryjí poškození způsobené hlodavci, je proto důležité, abychom proti nim zasáhli dříve, než způsobí škodu.